PRIVACYVERKLARING

Stichting Strandwalfestival

Stichting Strandwalfestival Stichting Strandwalfestival, gevestigd aan Van Vredenburchweg 67 2282 SE Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Strandwalfestival verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@strandwalfestival.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Strandwalfestival verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Strandwalfestival bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Strandwalfestival verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Strandwalfestival blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van de verzendservice MailChimp

De Strandwalfestival nieuwsbrief wordt verspreid via “MailChimp”, een nieuwsbrief verzendplatform van Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave # 5000, Atlanta, GA 30308, VS. De e-mailadressen, voornaam en achternaam van onze nieuwsbriefontvangers, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrieven te verzenden en te evalueren. Bovendien kan MailChimp deze gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te verbeteren. Bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending, de presentatie van de nieuwsbrief, economische doeleinden, of om te bepalen uit welke landen ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om zelf met ontvangers te corresponderen of deze door te geven aan derden.
We vertrouwen op de betrouwbaarheid, IT en gegevensbeveiliging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd onder het privacy schild “Privacy Shield” van de VS en de EU en is vastbesloten om te voldoen aan de EU-vereisten voor gegevensbescherming. Verder hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met MailChimp. Dit is een contract waarin MailChimp belooft de gegevens van onze gebruikers te beschermen, het namens ons in overeenstemming met haar privacy beleid te verwerken en in het bijzonder om het niet bekend te maken aan derden. Het privacy beleid van MailChimp kan hier worden bekeken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Strandwalfestival gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Maps
 • Twitter
 • YouTube
 • Facebook
 • Instagram
 • TikTok

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Strandwalfestival en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@strandwalfestival.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Strandwalfestival wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Strandwalfestival neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@strandwalfestival.nl

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.