Strandwalfestival

PERSBERICHT Het Rijswijkse Strandwalfestival uitgesteld naar 202226 januari 2021 10:00

Het Strandwalfestival in Rijswijk is uitgesteld naar 2022. Het grootste, jaarlijks terugkerende evenement in Rijswijk kan - evenals in 2020 - geen doorgang vinden als gevolg van de aanhoudende coronapandemie. Maar van uitstel komt geen afstel, zo verzekert het bestuur in goed overleg met  de uitvoerende organisatie Sport Heroes.

Gezien de omvang van het driedaags festival voor zo’n 35.000 mensen is het organisatorisch en financieel een onverantwoord risico een dergelijke manifestatie binnen de kaders van de geldende maatregelen goed voor te bereiden en uit te voeren. Ook is het risico groot dat in september nog allerlei beperkingen van kracht zullen zijn, zo hebben deskundigen het bestuur van het Strandwalfestival laten weten. Daarnaast hebben veel ondernemers het moeilijk waardoor sponsorinkomsten, een derde van het budget, onzeker zijn.

Het festival zou dit jaar in het weekeinde van 10 tot en met 12 september plaatsvinden. In de afgelopen maanden is nog geprobeerd een aantal alternatieve mogelijkheden te ontwikkelen om het festival beperkt fysiek en deels online te laten doorgaan. Een alternatieve fysieke editie is niet realiseerbaar met inachtneming van de huidige anderhalvemetermaatregel. Bovendien wegen de kosten voor een online editie niet op tegen een beperkte belangstelling op afstand. Het motto van het Strandwalfestival is juist Rijswijkers bij elkaar te brengen. We gaan de komende tijd hard werken en ons opmaken voor een alles overtreffende editie volgend jaar. Samen komen we er doorheen en we zien je graag weer in blakende gezondheid dansend op het Strandwalfestival 2022!

Het Strandwalfestival (SWF) bestaat sinds 2009 en is uitgegroeid tot het jaarlijkse gratis ontmoetingsfestival voor en door Rijswijkers. In 2008 deed de toenmalige burgemeester van Rijswijk het voorstel een lokaal evenement te organiseren dat verbinding en versterking tussen bewoners, ondernemers en werknemers van Rijswijk als doel moest hebben. Daarmee was het SWF geboren. Tijdens het SWF komen organisaties en activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport en maatschappelijke ondersteuning samen. Het SWF is voor de Rijswijkers bedoeld, maar ook inwoners van buiten de gemeentegrenzen zijn van harte welkom. Het bezoekersaantal is van 14.000 in 2009 opgelopen tot 35.000 in 2019.
___________________________________________________________________________

Rijswijk, 26 januari 2021

Voor meer informatie:
Paul Schott, secretaris bestuur SWF | Tel. 06 20 96 19 25 | E-mail: secretaris@strandwalfestival.nl  
Judith Olsthoorn  |  Tel. 06 24 13 37 11 | E-mail: communicatie@strandwalfestival.nl