INFO

Algemeen

Wanneer

Het Strandwalfestival 2024 vindt plaats op vrijdag 13 september en zaterdag 14 september.

Locatie

 • De Naald, Rijswijkse Bos in Rijswijk
 • Navigeer naar Van Vredenburchweg* (Oost) Rijswijk *weetje: van oudsher was dit een Strandwal.
 • De Strandwalmarkt bevindt zich op Teddy Scholtenpark, tussen Schouwburg en Huis van de Stad.

Wil je meedoen met Strandwalfestival 2024?

AANMELDEN KAN OP DEZE PAGINA!

Zodra de inrichting van het festivalterrein bekend is, kan je de plattegrond hier terugvinden.

Openbaar vervoer

 • tram 17 – halte Van Vredenburchweg afstand: minder dan 1 minuut lopen
 • bus 23 – halte Hendrik Ravesteijnplein afstand: 5 minuten lopen

Fiets

Kom je uit de buurt? Pak de fiets! Fietsen is gezond, goed voor het milieu, je hebt geen last van files en je parkeert gratis voor de deur in de fietsenstalling bij de entree markt (kruising Burgemeester Elsenlaan met van Vredenburchweg). De fietsenstalling is 24/7 geopend.

Kiss & Ride

Kiss & Ride is bij de Bonifatiuskerk op de Van Vredenburchweg, deze is tegenover de entree van het terrein bij de kruising Burgemeester Elsenlaan en Van Vredenburchweg.

Tijdens het Strandwalfestival is het alleen mogelijk om met pinpas te betalen.

Faciliteiten

Er is een speciaal toilet aanwezig voor rolstoelgebruikers bij de toiletgroep naast De Naald. Bij het hoofdpodium zijn vlonders voor rolstoelgebruikers en/of andere mindervalide personen (vol = vol).

We proberen zoveel mogelijk het terrein rolstoel toegankelijk te maken, maar we zijn deels gesitueerd in het bos dus er zijn geen garanties.

Wist je dat?

 • Strandwalfestival besteedt veel aandacht aan het thema duurzaamheid, daarom wordt zoveel mogelijk gerecycled. Decorstukken worden overgeschilderd, banieren en vlaggen zijn zonder datum, zodat we ze meerdere jaren kunnen gebruiken.
 • We gebruiken herbruikbare plastic bekers met statiegeld. Op deze manier hopen we veel minder afval te hebben dan voorgaande jaren.
 • Jij kunt je steentje bijdragen! Help Strandwalfestival en gooi je afval in de prullenbak in plaats van op de grond!

Bestuur Stichting Strandwalfestival

Postadres
Wingerd 145
2496 VN Den Haag
info@strandwalfestival.nl

Contact voor pers

Laureen de Meyer
penningmeester@strandwalfestival.nl

Historie

Wat is een strandwal?

Strandwallen zijn langgerekte, uit zand gevormde verhogingen in het landschap van de kuststreek. Ze lopen min of meer evenwijdig aan de kustlijn, maar rond Den Haag staan ze loodrecht op de kust. Strandwallen bestaan uit zand dat is aangevoerd door de zee. Ze zijn maximaal vijfhonderd meter breed en tien meter hoog en worden onderbroken door rivieren en geulen. De oprukkende zee heeft in de loop van de tijd stukken strandwal afgebroken.  Veel van de strandwallen zijn in de laatste eeuwen afgegraven voor de winning van bouwzand. Daardoor is het kenmerkende reliëf op veel plaatsen, zoals in de bollenstreek, verdwenen.

Hoe zijn strandwallen ontstaan?

Tijdens de laatste ijstijd, zo’n 20.000 jaar geleden, lag de Noordzee grotendeels droog. Het water uit de Noordzee werd vastgehouden in enorme ijskappen, waarvan er een het noordwesten van Europa bedekte. Na het ijstijdmaximum, 18.000 jaar geleden, begon het ijs te smelten en liep de Noordzee vol water. De zeespiegel steeg zo’n 120 meter, ongeveer een meter per eeuw. Tijdens deze periode werden er ten westen van onze huidige kustlijn al strandwallen gevormd, maar die werden weer afgebroken door het verder stijgende water. Zo’n 5000 jaar geleden, toen de zeespiegel nog maar vijftien centimeter per eeuw steeg, bereikte de zee zijn meest oostelijke punt en ontstond het eerste strandwalsysteem waarvan nog resten zijn behouden. De strandwal waarop de huidige plaatsen Rijswijk, Voorburg, Leidschendam en Voorschoten liggen is hier een voorbeeld van.

bron: Strandwal – Geologie van Nederland

De Vrede van Rijswijk is een op 20 september 1697 te Rijswijk, in het stadhouderlijk paleis Huis ter Nieuburch gesloten vredesverdrag tussen de Grote Alliantie, bestaande uit het Heilige Roomse Rijk, Denemarken, Zweden, het hertogdom Savoie, Spanje, Engeland en de Nederlandse republiek enerzijds en Frankrijk anderzijds. Het verdrag maakte een einde aan de Negenjarige Oorlog.

Er was maandenlang veel te doen over het diplomatieke protocol bij de plechtigheid. Met name de volgorde waarin de diplomaten in hun koetsen over de Zandweg naar het paleis zouden rijden en het gebruik van één toegangsbrug gaf veel conflictstof. Uiteindelijk werd een compromis gevonden; de oorspronkelijke toegangsbrug werd de centrale toegang voor de Zweden, terwijl de rivaliserende partijen gebruik konden maken van twee nieuw gebouwde toegangsbruggen, elk aan een van de uiterste zijden van het paleis[1]

Afgevaardigden voor de Republiek waren Jacob BoreelHans Willem BentinckAnthonie HeinsiusEverard van Weede van Dijkveld en Willem van Haren.

Koning Lodewijk XIV van Frankrijk erkende Willem III van Oranje-Nassau als koning van Engeland en moest alle veroveringen op Spanje ongedaan maken op een na: het westelijke deel van Hispaniola kwam officieel aan Frankrijk als Saint-Domingue. De Republiek kreeg het recht om in zogenaamde barrièresteden in de Zuidelijke Nederlanden militairen te legeren. Frankrijk mocht Straatsburg in de Elzas houden, maar moest de zelfstandigheid van het hertogdom Lotharingen respecteren.

De Vrede van Rijswijk zorgde echter niet voor een blijvende verzoening tussen de Spaans-Habsburgse monarchie en de Franse monarchie. Het was slechts een tijdelijke oplossing van hun grensgeschillen en regelde geenszins het probleem van de Spaanse erfopvolging. Na de dood van de Habsburgse koning Karel II van Spanje in 1700 brak dan ook al heel gauw de Spaanse Successieoorlog uit (1701).

Ter herinnering aan het verdrag werd na de uiteindelijke afbraak van het paleis in 1790 de Naald van Rijswijk in 1792 uit de oude bouwmaterialen van de voorgevel van het paleis gebouwd.

Organisatie

Om het Strandwalfestival te organiseren is er een bestuur nodig.

We stellen ons graag even voor:

 • Perry Telle (voorzitter, sponsorzaken)
 • Eva Schotmeijer (secretaris/ notuliste/programmering))
 • Laureen de Meyer (penningmeester)
 • Kenneth de Haan (bestuurslid)

de hoofdlijnen van het beleidsplan

De kernboodschap van het Strandwalfestival (SWF) is om inwoners, lokale organisaties en bedrijven in Rijswijk duurzaam met elkaar te verbinden. Tijdens het SWF maken zij kennis met de vele activiteiten, die tal van organisaties en verenigingen op het gebied (internationale) cultuur, kunst, sport en maatschappelijk werk te bieden hebben. Het festival is primair bedoeld om de sociale cohesie tussen de ingezetenen te versterken en groepen te verbinden.

Het Strandwalfestival draagt bij aan het zichtbaar maken, verbinden en versterken van het brede Rijswijkse culturele, sportieve en maatschappelijke aanbod. De sterke culturele punten van Rijswijk (zoals bv Rijswijkse Schouwburg, Museum Rijswijk, Historische Vereniging Rijswijk, Trias, Rijswijks Jeugdtheater, Balletstudio Karin den Os, Just dance studio, Muziek in de Bonifatius) komen tot uiting in de gevarieerdheid en de kwaliteit van het festivalprogramma. Een festival dat alleen mogelijk is door de wil en wens om elkaar te ontmoeten en elkaar te versterken om zo sámen iets waardevols neer te zetten! Het versterken van de Rijswijkse identiteit en het op de kaart zetten van de stad wil de stichting SWF in nauwe samenwerking met de gemeente bereiken. Het SWF genereert spin-off effecten: contacten en verbindingen die ontstaan onder en tussen inwoners, organisaties en bedrijven, die garant staan voor een duurzame relatie in de toekomst.

Het SWF beoogt niet alleen een spetterend weekend te organiseren, maar ook de sociale cohesie van de Rijswijkse woon- en werkgemeenschap te bevorderen. Zij zijn uiteindelijk het cement, de verbinding, voor een lokale leefgemeenschap. Het Strandwalfestival is sinds 2009 uitgegroeid tot het jaarlijkse ontmoetingsfestival voor Rijswijkers. Het bezoekersaantal is van 14.000 in 2009 opgelopen tot meer dan 35.000 in 2019.

Het SWF is over het algemeen wel bekend in Rijswijk, toch is er nog steeds een deel van de bewoners nog niet voldoende wordt bereikt. Zoals de bewoners van Nieuw Rijswijk (Rijswijk Buiten), jeugd tussen 12 en 18 jaar en allochtonen. En het streven is om hen dit jaar weer en nog beter te proberen te bereiken. Om het festival zo toegankelijk mogelijk te maken wordt gekozen voor een programmering die geheel gratis is.

De verslaglegging van afgelopen jaren:

Bestuursverslag SWF 2019

Facts and figures SWF 2019

Bestuursverslag SWF 2021

Bestuursverslag SWF 2022

Bestuursverslag SWF 2023

Een drie daags festival zet je niet zomaar even op, daar gaat veel werk inzitten, heel veel werk. Een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers kan dat niet er even bij doen, daarom is een evenementen bureau ingeschakeld wat de organisatie van het Strandwalfestival doet. Sinds 2019 is Sport Heroes het bureau die deze opdracht uitvoert.

Sport Heroes is een maatschappelijk marketing-, communicatie- en evenementenbureau dat werkt vanuit een dagelijkse missie: het realiseren van de actieve en gezonde samenleving waarin iedereen meedoet. Sport Heroes stond aan de basis van het Strandwalfestival 2019 en is ook in 2024 verantwoordelijk voor de uitvoering. De teamleden van Sport Heroes die mede verantwoordelijk zijn voor de organisatie van Strandwalfestival 2024:

 • Bibi Marquard– Project- en eventmanager
 • Mike van de Kraan – Project- en eventmanager
 • Michel Bitter – Marketing en Communicatie
 • Tom de Zutter – Marketing en Communicatie
 • Latisha Loos – Marketing en Communicatie

Zonder subsidie en sponsoren geen Strandwalfestival

Het Strandwalfestival is een jaarlijks terugkerend gratis festival. De kernboodschap van het Strandwalfestival (SWF) is om inwoners, lokale organisaties en bedrijven in Rijswijk duurzaam met elkaar te verbinden. Tijdens het SWF maken zij kennis met de vele activiteiten, die tal van organisaties en verenigingen op het gebied (internationale) cultuur, kunst, sport en maatschappelijk werk te bieden hebben. Het festival is primair bedoeld om de sociale cohesie tussen de ingezetenen te versterken en groepen te verbinden.

De bekostiging van het Strandwalfestival gebeurt door subsidies en sponsoring.

Doordat Stichting Strandwalfestival beschikt over een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), kan het gedoneerde geld voor 100% ingezet worden voor onze beoogde doelen.

Wat is een ANBI?

De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

lees meer