ANBI

ANBI Status

de naam van de instelling

Stichting Strandwalfestival

het RSIN of fiscaal nummer

850958003

het post- of bezoekadres van de instelling

Wingerd 145, 2496VN DEN HAAG

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

De Stichting heeft ten doel de organisatie van het Strandwalfestival en soortgelijke evenementen, de versterking van de band tussen de bevolking onderling en tussen bevolking en bestuur van de gemeente Rijswijk. De Stichting tracht haar doel te realiseren in nauw overleg met de gemeente Rijswijk. Het doel omvat voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. (artikel 2, lid 1 statuten)

Het Strandwalfestival heeft een ANBI status

Het Strandwalfestival is een jaarlijks terugkerend gratis festival. De kernboodschap van het Strandwalfestival (SWF) is om inwoners, lokale organisaties en bedrijven in Rijswijk duurzaam met elkaar te verbinden. Tijdens het SWF maken zij kennis met de vele activiteiten, die tal van organisaties en verenigingen op het gebied (internationale) cultuur, kunst, sport en maatschappelijk werk te bieden hebben. Het festival is primair bedoeld om de sociale cohesie tussen de ingezetenen te versterken en groepen te verbinden.

De bekostiging van het Strandwalfestival gebeurt door subsidies en sponsoring.

Doordat Stichting Strandwalfestival beschikt over een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), kan het gedoneerde geld voor 100% ingezet worden voor onze beoogde doelen.

Wat is een ANBI?

De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

functie van de bestuurders

Voorzitter, secretaris, penningmeester, leden de namen van de bestuurders

de namen van de bestuurders

  • Perry Telle (voorzitter, sponsorzaken)
  • Eva Schotmeijer-Muus (secretaris / notuliste / programmering)
  • Laureen de Meyer (penningmeester)
  • Kenneth de Haan (bestuurslid)
  • Paul Schott (bestuurslid)

het beloningsbeleid

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter, noch aan een bestuurder, anders doen bedoeld in het volgende lid van dit artikel. (artikel 2, lid 3 statuten).

documenten

Facts & Figures Stichting Strandwalfestival
Bestuursverslag SWF 2022

Projectplan 2023